BAN GIÁM HIỆU
Điện thoại:02713886154
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đặng Hùng Sơn
Điện thoại:0913109333
02713886154
Email: sonsgdbinhphuoc@gmail.com
Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng
Thạc sĩ quản lý giáo dục
Đặng Hùng Sơn
2 Phạm Thế Nam
Điện thoại:0382223855
Email: thenamdt@gmail.com
Phó bí thư Chi bộ- Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ quản lý giáo dục
Phạm Thế Nam
3 Hồ Hải Nam
Điện thoại:0974054556
Email: honamnt@yahoo.com.vn
Chi ủy viên - Phó Hiệu trưởng
Thạc sỹ Quản lý giáo dục
Hồ Hải Nam
4 Phan Sỹ Cường
Điện thoại:0919372767
Email: cuongcdsp@gmail.com
Phó Hiệu trưởng
Thạc sĩ quản lý giáo dục
Phan Sỹ Cường
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Minh Thuận
Điện thoại:0983470662
GV Toán Đoàn Minh Thuận
2 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:0985767113
Tổ phó tổ Toán - Lý - Tin Nguyễn Anh Tuấn
3 Nguyễn Thị Thúy
Điện thoại:0919300898
GV Toán Nguyễn Thị Thúy
4 Long Văn Phú
Điện thoại:0988279480
GV Toán Long Văn Phú
5 Hồ Thị Bắc
Điện thoại:0914733089
Giáo viên Sử Hồ Thị Bắc
6 Nguyễn Thị Bích Thuận
Điện thoại:0989592493
GV Anh Nguyễn Thị Bích Thuận
7 Nguyễn Thị Giang
Điện thoại:01699754360
GV Tin học Nguyễn Thị Giang
8 Nguyễn Đức Hạnh
Điện thoại:0983176101
GV Tin học Nguyễn Đức Hạnh
9 Lê Thị Mỹ Anh
Điện thoại:0984772994
GV Tin học Lê Thị Mỹ Anh
10 Vũ Thanh Thủy
Điện thoại:01654483854
Tổ trưởng tổ Toán - Lý - Tin Vũ Thanh Thủy
11 Lý xuân Trưng
Điện thoại:01698452561
GV Lý Lý xuân Trưng
12 Võ Tấn Hùng
Điện thoại:0915533235
GV Lý Võ Tấn Hùng
13 Nguyễn Ngọc Minh
Điện thoại:0912139900
GV Công nghệ Nguyễn Ngọc Minh
14 Hoàng Thị Lý
Điện thoại:0982014948
Thiết bị Hoàng Thị Lý
15 Nguyễn Huy Hoàng
Điện thoại:0988212437
Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - CN Nguyễn Huy Hoàng
16 Nguyễn Thị Xuân
Điện thoại:01658043029
Tổ phó tổ Hóa - Sinh - CN Nguyễn Thị Xuân
17 Nguyễn Minh Hiếu
Điện thoại:01668164296
GV Hóa Nguyễn Minh Hiếu
18 Đỗ Thị Thu Phương
Điện thoại:0973341510
GV Hóa Đỗ Thị Thu Phương
19 Nông Đức Thuận
Điện thoại:0985701619
GV Sinh Nông Đức Thuận
20 Nguyễn Trúc
GV Sinh Nguyễn Trúc
21 Vũ Minh Hằng
Điện thoại:0987686910
Tổ phó tổ Văn - Anh văn Vũ Minh Hằng
22 Lý Thành Chung
Điện thoại:0983205253
Tổ phó tổ Sử - Địa - GDCD - TD - GDQP Lý Thành Chung
23 Võ Thị Thu Trâm
Điện thoại:0948566220
GV Anh văn Võ Thị Thu Trâm
24 Nguyễn Văn Cương
Điện thoại:0986712140
CTCĐ Nguyễn Văn Cương
25 Phạm Thị Bích Được
Điện thoại:02713663088
GV thể dục Phạm Thị Bích Được
26 Võ Văn Dũng
Điện thoại:0907130900
GV Sử Võ Văn Dũng
27 Mai Thị Quỳ
Điện thoại:0919370810
Tổ trưởng tổ Sử - Địa - GDCD - TD - GDQP Mai Thị Quỳ
28 Lục Hữu Bằng
Điện thoại:0984633766
GV Địa - BT ĐTN Lục Hữu Bằng
29 Hà Thị Thanh Huyền
Điện thoại:01697686298
GV GDCD Hà Thị Thanh Huyền
30 Trần Thị Thanh
Điện thoại:01665614078
Tổ trưởng tổ Văn - Anh văn Trần Thị Thanh
31 Huỳnh Thị Em
Điện thoại:0989592059
GV Văn Huỳnh Thị Em
32 Võ Thị Hoài Nam
Điện thoại:0978725212
GV Văn Võ Thị Hoài Nam
33 Lê Thị Phương
Điện thoại:0853779885
GV văn Lê Thị Phương
34 Trần Thị Thanh Hà
Điện thoại:0978883045
GV Văn Trần Thị Thanh Hà
35 Nguyễn Thị Vui
Điện thoại:0982014948
QLHS Nguyễn Thị Vui
36 Điểu Ép Tân
Điện thoại:01668153260
QLHS Điểu Ép Tân
37 Lê Thị Thu Diễm
Điện thoại:0975553734
Tổ phó tổ Quản lý - nuôi dưỡng HS nội trú Lê Thị Thu Diễm
38 Nguyễn Thị Hồng Thanh
GV QLHS Nguyễn Thị Hồng Thanh
39 Dương Thị Hương
Điện thoại:098571177
Y tế Dương Thị Hương
40 Vũ Thị Thanh Huệ
Điện thoại:0947918229
Phổ cập GD Vũ Thị Thanh Huệ
41 Phan Thị Thanh Phương
Điện thoại:0978278275
Thủ Quỹ - TP tổ VP Phan Thị Thanh Phương
42 Châu Nguyễn Ngọc Thanh
Điện thoại:0933291284
Kế Toán Châu Nguyễn Ngọc Thanh
43 Danh Thị Đa Ni
Điện thoại:0985181459
Thư viện Danh Thị Đa Ni
44 Phạm Thị Yến
Điện thoại:0942935738
Giáo vụ - TT tổ VP Phạm Thị Yến
45 Trần Thị Xuân
Điện thoại:0985274002
Văn thư Trần Thị Xuân
46 Đỗ Thanh Liêm
Điện thoại:02713211860
Bảo vệ Đỗ Thanh Liêm
47 Vương Huy Thành
Bảo vệ Vương Huy Thành
48 Ngô Thị Lan
Điện thoại:01636418563
NV phục vụ Ngô Thị Lan
49 Lưu Thị Huyền
Điện thoại:0902413623
Tổ trưởng tổ Quản lý - nuôi dưỡng HS nội trú Lưu Thị Huyền
50 Nguyễn Thị Vui
Điện thoại:01686429937
Cấp dưỡng Nguyễn Thị Vui
51 Nguyễn Thị Lan Phương
Cấp dưỡng Nguyễn Thị Lan Phương
Công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Văn Cương
Điện thoại:0986712140
Chủ tịch công đoàn
ĐHSP Thể dục
Nguyễn Văn Cương
2 Nguyễn Thị Thúy
Điện thoại:0919300898
PCT Công đoàn
ĐHSP Toán - Tin
Nguyễn Thị Thúy
3 Nguyễn Thị Giang
Điện thoại:0399754360
Ủy viên
ĐHSP Tin học
Nguyễn Thị Giang
4 Đỗ Thị Thu Phương
Điện thoại:0973341510
Ủy viên
ĐHSP Hóa học
Đỗ Thị Thu Phương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây