STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 2246/SGDĐT- TTr 28/07/2021 Triển khai nội dung của KH số 156,158,159 ngày 07/05/2021 của UBND tỉnh Bình Phước
2 175/BC-DTNT 14/07/2021 Báo cáo về việc thực hiện sau Kết luận thanh tra số 1052/KL - SGDĐT
3 133/2020/QH14 01/04/2021 Nghị quyết về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
4 878/QĐ-BGDĐT 01/04/2021 Quyết định về việc ban hành thiết kế mẫu nhà vệ sinh cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông
5 05/2021/TT-BGDĐT 01/04/2021 TT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
6 48/2020/TT-BGDĐT 01/04/2021 TT Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
7 NĐ luật Quốc phòng 01/04/2021 Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh
8 69/DTNT 27/03/2021 Báo cáo nội dung đối thoại giữa nhà trường với ông Lý Văn Minh
9 04/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
10 52/QĐ-BNV 03/03/2021 QĐ ban hành kế hoạch xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án sử dụng trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
11 04/2021/TT - BGDĐT 03/03/2021 TT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
12 Số 287/QĐ-UBND 04/02/2021 Quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2021 - 2022
13 09/DTNT 08/01/2021 V/v trả lời đơn khiếu nại của bà Dương Thị Hương
14 143/2020/NĐ - CP 04/01/2021 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 108/2014/NĐ - CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
15 141/2020/NĐ - CP 04/01/2021 Nghị định Quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
16 26/2020/NQ - HĐND 04/01/2021 Nghị quyết quy định mức thu và sử dụng nguồn thu dịch vụ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2025 - 2026
17 26/2020/TT -BGDĐT 19/12/2020 TT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS và HS THPT ban hành kèm theo thông tư số  59/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo
18 NĐ số 110/2020/NĐ - CP 14/12/2020 Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với HS, SV, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
19 29/2020/TT - BGDĐT 14/12/2020 TT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực giáo dục
20 32/2020/TT-BGDĐT 14/12/2020 TT ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
21 37/2020/TT-BGDĐT 14/12/2020 TT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
22 135/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu
23 41/2020/TT-BGDĐT 14/12/2020 TT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục
24 TT42-2020/TT-BGDĐT 14/12/2020 TT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành trong lĩnh vực giáo dục
25 PCCM 21/10/2020 Phân công chuyên môn (Áp dụng từ ngày 26/10/2020)
26 214/KH-DTNT 13/10/2020 Kế hoạch hoạt động tư vấn tâm lý học đường năm học 2020 - 2021
27 95/QĐ-DTNT 12/10/2020 Quyết định về việc thành lập Ban chăm sóc sức khỏe học sinh năm học 2020 - 2021
28 NĐ 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
29 85/QĐ-DTNT 15/09/2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường.
30 74/QĐ-DTNT 08/09/2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Lãnh đạo nhà trường
31 165/KH - DTNT 03/09/2020 Kế hoạch lao động vệ sinh khu vực trường, lớp học kỳ I năm học 2020 - 2021
32 164/TB - DTNT 01/09/2020 Thông báo về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
33 149/TB-DTNT 13/08/2020 Thông báo V/v tổ chức đấu thầu dịch vụ Căn tin, tại trường PTDTNT THPT Bình Phước năm học 2020 - 2021
34 19 04/05/2020 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4//1975 - 30/4/2020)
35 2174/QĐ-UBND 25/10/2019 QUYẾT ĐỊNH
Công bố bộ thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
36 4265/QĐ-SGDĐT 20/12/2018 Quyết định về việc phê duyệt chiến lược phát triển giai đoạn 2018 -2023 và tầm nhìn đến năm 2028 của trường PTDTNT THPT Bình Phước.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây