Từ Điển Tiếng Việt ” Chuỗi Là Gì ? Từ Điển Tiếng Việt Chuỗi

Anh-Việt-Anh Nga-Việt-Nga Lào-Việt Nam-Lào Trung Quốc-Việt Nam-Trung Quốc Pháp-Việt Nam-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Nam Ý-Việt Nam Cộng hòa Séc-Việt Nam Tây Ban Nha-Việt Nam Bồ Đào Nha-Việt Nam Đức-Việt Nam Na Uy- Tiếng Việt Khmer-Việt Nam Việt Nam-KhmerViệt Nam-Việt Nam

Bạn xem: Chuỗi là gì?

*
*
*

Xích

*

– T.Đ. 1. Một số đồ vật nhỏ được xâu lại với nhau: một chuỗi đồng xu, một chuỗi ngọc trai làm bằng hạt cườm. 2. Những sự việc giống nhau thường nối tiếp nhau: những ngày sống đơn độc. 3. Nh. Dãy số.

n.d. Nhiều hạt được xâu thành một chuỗi, nhiều hạt nối tiếp nhau. Một chuỗi ngọc trai. Nhưng ngay thơ âu.

Dãy từ được hình thành theo một quy luật trong đó giữa từ này với từ khác có mối quan hệ nhất định, giữa từng từ và vị trí của nó trong dãy…

*

Xem thêm: 150 Từ Vựng Tiếng Anh Đặc Biệt Tiếng Anh Là Gì? Tiếng Anh có gì đặc biệt?

*

*

Xích

Xích danh từxích; dây đèn; tiếparraystringstring: arraycatenachainchain start: start chainlink register: chainlink registerchainselector: chain insulatorchainbuschain: daisy chain buschain insulator: chain Insulatorcryptoblockchainmode: cipher block chainmodeforwechain: chainchain gbar chain: chainchain gbears register chain: register chuỗi bị mất chuỗi: bị mất chuỗi tách chuỗi: tách Chain Parallel Separator Chuỗi: Đảo Phân cách song song Chuỗi: Đảo Chiều dài chuỗi: Chuỗi dài Chuỗi dao động: Chuỗi dao động Chuỗi động: Chuỗi động học Kích thước chuỗi Deca: Chuỗi Deca Kích thước: Chuỗi Deca Kích thước Chuỗi truyền: Chuỗi truyền Chuỗi phim mỏng: Chuỗi phim Chuỗi nhân tần số: Tần số Chuỗi nhân Chuỗi nhị phân: Chuỗi nhị phân Chuỗi truyền lại: Chuỗi truyền lại Chuỗi phần tử dữ liệu: Chuỗi phần tử dữ liệu Chuỗi ghép kênh tần số Phim: Chuỗi phim Chuỗi sao chép: Chuỗi sao chép Chuỗi thử nghiệm Chuỗi sao chép: Chuỗi tam giác Chuỗi tìm kiếm: Chuỗi tìm kiếm Chuỗi quy trình kết nối: Chuỗi quy trình: Chuỗi Quá trình kết nối) Bắt đầu chuỗi: Khởi động chuỗi địa chỉ chuỗi: Hệ thống radar chuỗi địa chỉ chuỗi: Chuỗi hệ thống radar chuỗi: In chuỗi chuỗi: Lỗi chuỗi kết thúc chuỗi: Lỗi chuỗi Máy in chuỗi: Máy in chuỗi Màn hình chuỗi: Màn hình chuỗi Màn hình chuỗi sứ (Cách điện): Treo rèm chuỗi Garland phần tử rèm chuỗi chuỗi chuỗi: chất cách điện chuỗi kích thước chuỗi: kích thước chuỗi cuối chuỗi: cuối chuỗi (EOC)tệp xử lý chuỗichainfield:chainfieldstringtypefield:chainfieldchainbeadchaining:bead chainchainingchain data: chuỗi dữ liệu chuỗi đảo ngược: chuỗi ngược chuỗi đảo ngược: chuỗi ngược chuỗi đảo ngược : chuỗi ngược chuỗi: chuỗi chuỗi chuỗi: chuỗi chuỗi tệp: chuỗi kiểm soát chuỗi tệp chuyển tiếp Yêu cầu: /Đơn vị phản hồi: chuỗi của rus (xâu chuỗi các đơn vị yêu cầu/phản hồi) chuỗi: chuỗi chuỗi tìm kiếm chuỗi: chuỗi hợp pháp chuỗi: chuỗi express chuỗi trình soạn thảo: chuỗi editorbyte kiểm soát chuỗi: chuỗi cách điện byte điều khiển chuỗi (SCB) chuỗi: chuỗi cách điện chuỗi của (các) điện trở: chuỗi điện trở Chuỗi quay số: Chuỗi quay số (DS) chuỗi RPL: ​​chuỗi RPL: ​​chuỗi bit cách điện bit chuỗi bit: chuỗi chữ số nhị phân chuỗi chữ cái Chuỗi : Chuỗi chữ cái Chuỗi chữ số nhị phân: Chuỗi chữ số nhị phân có một phần tử: Chuỗi đơn vị Chuỗi con: Chuỗi một phần Chuỗi dài: Chuỗi dài Chuỗi đầu vào: Chuỗi đầu vào (INS) Chuỗi điều khiển Đích: Chuỗi đích Chuỗi điều khiển Chuỗi diode: Chuỗi diode Chuỗi đơn vị: đơn vị chuỗi chuỗi dữ liệu: chuỗi dữ liệu chuỗi dữ liệu hỗn hợp: chuỗi dữ liệu hỗn hợp chuỗi khoan: chuỗi công cụ chuỗi khoan: chuỗi công cụ khoan pseudostring: chuỗi giả chuỗi cuộc gọi (điện thoại): chuỗi cuộc gọi chuỗi hỗn hợp: chuỗi kép hỗn hợp: chuỗi khởi tạo chuỗi hỗn hợp: chuỗi mã : chuỗi mã chuỗi ký tự trống: chuỗi ký tự null chuỗi ký tự: chuỗi ký tự chuỗi SNA: chuỗi ký tự SNA chuỗi ký tự: chuỗi chữ cái chuỗi ký tự đầu ra: chuỗi ký tự đầu ra (OUTS) graphics self: chuỗi ký tự đồ họa chuỗi rỗng: chuỗi ký tự null chuỗi lệnh: chuỗi lệnh chuỗi mẫu: Chuỗi mẫu: Chuỗi vỏ bọc viết tắt: Chuỗi cách điện Chuỗi ống khoan Đường kính khác nhau: Chuỗi hẹp của ống khoan Chuỗi phần tử nhị phân: chuỗi phần tử nhị phân chuỗi phân định Chuỗi phức: Chuỗi hợp chất Chuỗi rỗng: Chuỗi rỗng (Chuỗi Null): Số chuỗi Null chuỗi: chuỗi số chuỗi gốm (chất cách điện): chuỗi chuỗi thành phần: chuỗi thành phần chuỗi tham chiếu bằng nhau: chuỗi tham chiếu tương đương chuỗi thay thế: chuỗi thay thế chuỗi tham chiếu tương đương: chuỗi tuân thủ chuỗi thiết lập: chuỗi thiết lập chuỗi tìm kiếm: chuỗi tìm kiếm chuỗi rỗng: chuỗi trống rỗng chuỗi: chuỗi rỗng (chuỗi null) chuỗi trống: chuỗi null chuỗi ký tự: chuỗi null chuỗi ký tự: chuỗi ký tự matchstring: chuỗi phù hợp chuỗi văn bản: chuỗi xóa văn bản: chuỗi xóa (DELSTR) chuỗi xung: chuỗi xung chuỗi công thức: chuỗi công thức chuỗi dấu tách : chuỗi delimiterpolygon string : chuỗi đa giác chiều dài của một ký tự chuỗi : chiều dài của một ký tự chuỗi : hằng chuỗi hằng ký tự chuỗi : hằng chuỗi Hàm sao chép chuỗi : hàm sao chép chuỗi hàm chuyển đổi chuỗi : hàm chuyển đổi chuỗi Kiểu chuỗi : chuỗi ký tự Dấu phân cách chuỗi ký tự : chuỗi phân cách chuỗi Quy ước kết quả: Quy ước kết quả chuỗi: So sánh chuỗi Chuỗi từ: So sánh từ Chuỗi: CMPS Word Nối chuỗi chuỗi: nối chuỗi Nối chuỗi (ký tự): nối chuỗi Nối chuỗi: nối chuỗi Rút gọn chuỗi: rút gọn chuỗi thao tác chuỗi: thao tác chuỗi tìm kiếm chuỗi văn bản : tìm kiếm chuỗi văn bản Thao tác chuỗi: chuỗi thiết bị chuỗi tay: chuỗi văn bản: chuỗi văn bản Khu vực chuỗi (ký tự) Tìm kiếm Trong nhóm thông tin máy tính, đây là một chuỗi các thông báo thuộc một chủ đề. Hầu hết những người đọc nhóm tin đều có một lệnh cho phép bạn theo dõi chuỗi (nghĩa là bỏ qua thông báo tin tức tiếp theo cho cùng một vấn đề thay vì hiển thị từng tin theo thứ tự). Trong các tương tác của người dùng, các chương trình đơn luồng lãng phí thời gian đáng kể để chờ người dùng đưa ra lựa chọn trước khi quyết định phải làm gì tiếp theo. Trong thời gian chờ đợi như vậy, hệ thống không làm gì cả. ) (HLDC)Gửi số thứ tự (HLDC) Cũng được gửi để nhận số sê-ri của SU tiếp theo. Phương pháp) Threaded Adelson-Welsky-Landis (phương pháp lập trình) (TAVL) Một protein (protein bất thường của chuỗi immunoglobulin) Paraprotein Số thứ tự Bảo tồn số thứ tự (SNP) Chuỗi hạt Hairbead Chuỗi Harmonylethrox: Chuỗi khách sạn Chuỗi ngân hàng: Chuỗi khách sạn Chuỗi ngân hàng Chuỗi ngân hàng Chuỗi cung ứng tự nguyện: Chuỗi mua hàng bán lẻ tự nguyện Chuỗi khuếch đại: Chuỗi khuếch đại Cửa hàng: Chuỗi công ty Chuỗi cửa hàng Chuỗi cửa hàng tự nguyện Hệ thống cửa hàng: Chuỗi hệ thống cửa hàng Phòng quảng cáo Chuỗi cửa hàng: Chuỗi cửa hàng Chuỗi khu vực quảng cáo Hệ thống chuỗi cửa hàng: Chuỗi thông thường Chuỗi cấp hai Chuỗi thời gian Chuỗi Staphylococcitime Dữ liệu Phân tích chuỗi thời gian Phân tích chuỗi thời gian Phân tích chân trời-Dòng chuỗi cửa hàng

Tham Khảo Thêm:  Import Là Gì ? Tác Động Của Nhập Khẩu Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Related Posts

Vòng Xoay An Điền – Đường Hùng Vương, Bến Cát, Bình Dương

Vòng Xoay An Tiến, Đường Hùng Vương, Bến Cổng, Bình Dương Vòng Xoay An Điền, Đường Hùng Vương, Bến Cổng, Bình Dương Mở cửa cả ngày Thứ…

Cầu Khánh Hội – Làm Sao Để Đến Ở Quận 4 Bằng Xe Buýt

Cầu quay Con Hội là cây cầu quay duy nhất được xây dựng ở Việt Nam từ thời thuộc địa với thiết kế độc đáo và mang…

Chợ Văn Quán, Đường Chiến Thắng, Kđt Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Nếu bạn đang tìm chợ đầu mối rau củ ở Hà Nội thì đừng bỏ qua chợ Văn Quán, Hà Đông. Chợ rau củ quả khổng lồ…

Xe Buýt Đi Qua Ngã Tư Trung Chánh, 123 Ngã Tư Trung Chánh

Thông tin Ngã Tư Trung Chánh – 161 Quốc Lộ 22, Trung Mỹ Tây, Hóc Môn, TP.HCM Chi tiết Địa chỉ, Điện thoại, Vị trí và Đánh…

Phần Mềm Tìm Đường Đi Ngắn Nhất, Tìm Đường Đi Ở Hà Nội

Nếu bạn muốn đi đâu đó nhưng không muốn đi đường cao tốc hoặc tránh trạm thu phí, Google Maps có thể giúp bạn. Bạn xem: Tìm…

Ngã Ba Tân Vạn Ở Di An Bằng Xe Buýt? Làm Sao Để Đến

chi tiết: Vị trí: Không. (Trụ 1), Quốc Lộ 1A, P. Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương Loại: Biển quảng cáo ngoài trời 3 mặt Tầm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *